Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Rechtvaardig door het geloof

In de eerste drie hoofdstukken van de Romeinenbrief wordt duidelijk gemaakt dat iedereen tegenover God zondigt, en dat iedereen daardoor ook onder Gods oordeel valt. Maar het goede nieuws is dat ieder die gelooft de rechtvaardigheid ontvangt die God schenkt. 'In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: "De rechtvaardige zal leven door geloof"' (1:17). Paulus stelt vervolgens dat de Joodse wet de Joden bij het oordeel geen voorrang biedt boven de niet-Joden; het onderscheid tussen Joden en niet-Joden is weggevallen. Alleen het geloof in Jezus Christus kan van de veroordeling redden. In hoofdstuk 4 wordt aartsvader Abraham als voorbeeld gebruikt van iemand die voor God rechtvaardig was vanwege zijn geloof, en niet op grond van de wet of zijn besnijdenis.

Heeft betrekking op:

Romeinen 1:1-4:25