Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Roeping van Ezechiël

Het boek begint met het visioen waarin Ezechiël geroepen wordt om onder de ballingen te profeteren (hoofdstuk 1-3). Het laat geen twijfel over: degene die hier spreekt, is werkelijk een profeet van de HEER. Na een beknopte samenvatting van Ezechiëls opdracht (3:16-21) volgt het tweede visioen (3:22-5:17). Daarin wordt duidelijk gemaakt hoeveel moeite het Ezechiël zal kosten om zijn woorden bij het volk ingang te doen vinden. Hij moet zijn impopulaire boodschap symbolisch vormgeven: door zich op te sluiten in zijn huis, door het beleg van Jeruzalem uit te beelden en door zich kaal te scheren. Deze handelingen worden begeleid door profetieën waarin de val van de stad en de ballingschap worden aangekondigd.

Heeft betrekking op:

Ezechiël 1:1-5:17