Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Schuld en boete

Het deuterocanonieke boek Baruch is een compilatie van drie verschillende teksten. Deze drie delen staan los van elkaar; de enige inhoudelijke overeenkomst is de historische setting, te weten de ballingschap. (Mogelijk vanwege het ontbreken van samenhang heeft men in het verleden de Brief van Jeremia wel als vierde deel aan dit boek vastgeplakt en dan Baruch 6 genoemd.)

Baruch begint met een proloog (vers 1-15a), die eerst de achtergrond van het boekje schetst en vervolgens een soort gebruiksaanwijzing voor de eerste lezers biedt. Dan volgt het eigenlijke boek (1:15b-3:8), d.w.z. een schuldbelijdenis (1:15b-2:10), die overgaat in een smeekgebed dat rechtstreeks tot God is gericht (2:11-3:8). Een flink deel van deze passage, namelijk 1:15b-2:19, is verwant aan Daniël 9:4-19.

Heeft betrekking op:

Baruch 1:1-3:8