Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Terugkeer en tempelbouw

Het eerste deel van het boek Ezra, hoofdstuk 1-6, behandelt de lotgevallen van de Judese ballingen die in 538 v.Chr. na het decreet van Cyrus naar Juda zijn teruggekeerd. In Ezra 1-2 wordt hoofdzakelijk informatie verschaft, vaak in de vorm van lijsten. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de wederopbouw van de tempel ter hand wordt genomen, onder leiding van Jesua en Zerubbabel. Deze activiteiten stuiten op verzet van de bevolking van het land; op verschillende manieren probeert men de herbouw te dwarsbomen. Dit, en de correspondentie daarover met de autoriteiten, is te lezen in hoofdstuk 4-5. De kwestie wordt in het voordeel van de ballingen beslecht, als koning Darius na archiefonderzoek kennisneemt van het decreet van Cyrus. De bouw kan worden voltooid en de tempel wordt feestelijk ingewijd. (Ezra 6)

Heeft betrekking op:

Ezra 1:1-6:22