Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Toespraak van Mozes

Het boek Deuteronomium begint met een toespraak van Mozes (1:1-4:40). Eigenlijk is dit een soort geschiedenisles: in 1:6-3:29 geeft Mozes een terugblik op feiten uit de recente geschiedenis waarin Gods handelen ten behoeve van zijn volk gebleken is. Mozes herhaalt wat er is gebeurd tussen het vertrek bij de Horeb en de aankomst in Moab. Deze gebeurtenissen staan min of meer uitvoerig beschreven in Numeri; overigens zijn er tussen beide boeken behoorlijke verschillen, doordat Deuteronomium een geheel eigen selectie, ordening en bewerking van de feiten presenteert.
Mozes verbindt aan zijn historisch overzicht in hoofdstuk 4 de conclusie dat Israël die God - en geen ander! - moet gehoorzamen.

De openingsverzen (1:1-5) bieden een 'dagtekening' van het hele boek: vlak voor zijn dood, op de drempel van het beloofde land, leest Mozes, de eerste grote leider van Israël, het volk zijn testament voor. Zijn boodschap is helder: zó dient het volk van Gods keus te leven in het nieuwe land. Dus: 'Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.' (4:40)

Heeft betrekking op:

Deuteronomium 1:1-4:43