Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Toevoeging A

De eerste toevoeging sluit aan bij het canonieke verhaal over de drie jongemannen die in de oven worden geworpen en daaruit worden gered (zie Dan. 3:1-30). De toevoeging past tussen Dan. 3:23 en 24.

Het eerste deel van toevoeging A (vers 1-27) bevat het gebed van Azarja, één van de drie jongemannen in de oven. Deze drie jongemannen dienden, getooid met een nieuwe naam, samen met Daniël aan het hof van Nebukadnessar (Dan. 1:6-7). Het is enigszins merkwaardig dat in het gebed van Azarja/Abednego de nadruk wordt gelegd op schuld en boete (zie vers 5-8), terwijl de mannen nu juist in de oven zijn gegooid omdat ze hun God tot het uiterste trouw wilden blijven.

In het tweede deel (vers 28-68) vinden we het lied van de drie jongemannen: een korte lofprijzing, gevolgd door een psalm.

Heeft betrekking op:

Toevoegingen aan Daniël A:1-68