Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Verdediging

De gemeenten in Galati√ę bestonden voornamelijk uit christenen die niet van Joodse afkomst waren. Paulus had in zijn prediking bij hen alle nadruk gelegd op het geloof in Jezus Christus. Maar na zijn vertrek hebben christelijke verkondigers van Joodse herkomst de Galatische gemeenten de wet van Mozes willen opleggen; zo zou de besnijdenis noodzakelijk zijn om het heil te verkrijgen. Deze verkondigers van 'een ander evangelie' (1:7) hebben kennelijk tegelijkertijd pogingen ondernomen om het gezag van Paulus als apostel aan te tasten.

In het eerste deel van deze brief (hoofdstuk 1-2) verdedigt Paulus zijn apostelschap door de achtergronden ervan nog eens uit de doeken te doen. Zo kan hij volhouden dat hij met recht het ware evangelie onder de heidenen verkondigd heeft.

Heeft betrekking op:

Galaten 1:1-2:21