Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Verdeeldheid

Na de opening en de dankzegging wordt gelijk duidelijk waarom Paulus zijn brief schrijft. Er is verdeeldheid in de gemeente van Korinte. Paulus roept de Korintiërs op daaraan een einde te maken en zich met elkaar te verzoenen. De onderlinge verdeeldheid in Korinte is volgens de apostel het resultaat van de 'wijsheid van de wereld' en daarom gaat hij in op de 'ware wijsheid' van God, die daar tegenover staat. In de hoofdstukken 3 en 4 gaat Paulus in op het apostelschap (dat hij omschrijft als 'dienaar zijn van God') en hoe dat zich verhoudt tot de gemeente.

Heeft betrekking op:

1 Korintiërs 1:1-4:21