Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Verstoting van Wasti

Koning Ahasveros van Perzi√ę, die zetelt in de burcht van Susa, geeft een groots en overvloedig feest van zeven dagen voor alle bewoners van de burcht. Koningin Wasti geeft tegelijkertijd een feest voor alle vrouwen in het paleis. Op de laatste dag van het feest geeft de aangeschoten Ahasveros bevel aan Wasti om zich op haar mooist aan de feestgangers te tonen. Wasti weigert en Ahasveros is woedend. Zijn raadgevers adviseren hem haar te verstoten. 'Immers, wat de koningin heeft gedaan, zal alle vrouwen ter ore komen en hen ertoe aanzetten hun echtgenoten te minachten.' (1:17)

Heeft betrekking op:

Ester 1:1-22