Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Voorgeschiedenis

Het Matteüs-evangelie volgt in zijn opzet het evangelie volgens Marcus, maar vult dat aan met eigen materiaal en legt zo ook eigen accenten. Matteüs laat het verhaal zoals Marcus dat vertelt voorafgaan door een 'voorgeschiedenis': de afstamming van Jezus, inclusief het geboorteverhaal (hoofdstuk 1), en de vlucht naar Egypte na het bezoek van de magiërs uit het Oosten (hoofdstuk 2). Ook het optreden van Johannes de Doper (hoofdstuk 3) en Jezus' confrontatie met de duivel in de woestijn (4:1-11) zijn nog te beschouwen als een opmaat voor het eigenlijke verhaal.

Heeft betrekking op:

Matteüs 1:1-4:11