Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Waarom zwijgt God?

In Habakuk 1 worden op vrijmoedige toon wezenlijke waarom-vragen gesteld. Waarom laat God deze ellende in Juda toe? Waarom laat hij uitgerekend de Chaldeeën het vonnis tegen zijn volk voltrekken? Als hij rechtvaardig is, hoe kan hij dan kwaad met nog erger kwaad vergelden? In hoofdstuk 2 openbaart God de profeet zijn antwoord. Daarbij sluit een vijftal wee-roepen tegen het vijandige volk aan (vanaf 2:6).

Heeft betrekking op:

Habakuk 1:1-2:20