Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Belofte van herstel

In het tweede deel, na de wending, presenteert de profeet Gods antwoord op de inkeer waartoe hij oproept: wie bij hem zijn behoud zoekt, zal zegen vinden. De kaalslag van het eerste deel wordt gecompenseerd door vruchtbaarheid en overvloed. De 'dag van de HEER' is in dit geval dus geen 'dag des oordeels' vol straf en onheil; zie bijv. 4:16-18. Voor de vijanden van Gods volk brengt die dag echter wél onheil: de HEER zal hun misdaden wreken.

Heeft betrekking op:

Joël 2:18-4:21