Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. De belediging van Sara

In 3:7 wordt de lijn van de eerste hoofdpersoon Tobit verlaten en schakelen we over naar Sara, een jonge vrouw die al zeven keer is uitgehuwelijkt, maar ook zevenvoudig weduwe is. Dat is het werk van de demon Asmodaüs, maar Sara wordt door een slavin neergezet als fatale vrouw en moordenares. Ten einde raad wil ze zelfmoord plegen, maar dan besluit ze haar lot voor te leggen aan God. Haar gebed en het wanhoopsgebed van Tobit komen gelijktijdig in de hemel aan. God stuurt Rafaël om de nood van beide bidders te lenigen. Zo weet de lezer al in 3:17 hoe het verhaal zal aflopen.

Heeft betrekking op:

Tobit 3:7-17