Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Door het geloof alleen

Het grootste deel van de brief behandelt Paulus' centrale boodschap: u bent niet rechtvaardig in Gods ogen wanneer u bepaalde voorschriften naleeft, nee, uit genade spreekt God u vrij - geloven in Christus is voldoende. In feite begint Paulus hier al in 2:15 over. Vanaf hoofdstuk 3 bespreekt hij, onder voortdurende verwijzing naar het Oude Testament, de tegenstelling tussen de 'rechtvaardiging' op grond van de Joodse wet en de 'rechtvaardiging' op grond van het geloof. In zijn conclusies zet hij de zaak op scherp: 'Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld' (5:1-4).

Heeft betrekking op:

Galaten 3:1-5:12