Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Het lijden in de eindtijd

Vanaf 3:13 wordt het hoofdthema van de brief behandeld: nu de eindtijd nadert, is het meer dan ooit zaak om ‘nuchter’ te zijn en tegen de verdrukking in vol te houden. 'Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. (...) Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.' (4:17, 19)

De brief eindigt met een vermanend stuk voor de leiders van de gemeenten (5:1-11) en een briefslot.

Heeft betrekking op:

1 Petrus 3:13-5:14