Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Het onderzoek van Prediker

In 1:12 vereenzelvigt de schrijver zich opnieuw (na 1:1) met koning Salomo. Hij onderkent dat hij zijn hele leven op zoek geweest is naar wijsheid en dat ook dat 'enkel maar najagen van wind' is. Dan vraagt Prediker zich af: 'als het zoeken naar wijsheid en kennis geen voordeel oplevert, wat dan wel?', en hij begint de genoegens van het leven te smaken: vrolijkheid, wijn, bezit, vrouwen en vertier. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat ook dat 'lucht en het najagen van wind' is. Je kan het beste genieten van spijs en drank en van de dingen die je moeizaam verworven hebt. Dat 'genieten' ligt overigens wel in de hand van God.

Heeft betrekking op:

Prediker 1:12-2:26