Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Jona in de vis

Nog laat de HEER Jona niet gaan: hij stuurt een grote vis die Jona opslokt. Het is maar de vraag of dit als een redding moet worden opgevat. Jona zelf legt in zijn gebed het verband tussen de buik van de vis en ‘het rijk van de dood’ het rijk van de dood(2:3). Jona’s gebed als geheel is een poëtische tekst, die aandoet als een psalm. Binnen de context lijkt het te gaan om een klaaglied, met een aantal hoopvolle regels. Aan het eind van hoofdstuk 2 is Jona weer terug bij af.

Heeft betrekking op:

Jona 2:1-11