Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Kritiek op werelds leven

In de laatste twee hoofdstukken ligt de nadruk op de kritisch-vermanende kant van de boodschap. De auteur spreekt harde woorden tegenover degenen die het op een akkoordje gooien met de buitenwereld en die de hand lichten met de principes van het christendom. De aantrekkingskracht van een succesvol, niet-christelijk leven is kennelijk een probleem dat een ferme aanpak vereist. 'Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.' (4:4)
Het boek eindigt met adviezen en bemoediging, o.a. door te wijzen op de naderende komst van de Heer.

Heeft betrekking op:

Jakobus 4:1-5:20