Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Leerdicht

Het tweede gedeelte van Baruch is een poëtisch leerdicht. Het begint met een scherp oordeel over de oorzaak van de ballingschap: Israël is van Gods weg, dat is: de wijsheid, afgeweken. Vervolgens wordt uiteengezet waar wijsheid, inzicht, kennis, voorspoed, geluk en vrede te vinden zijn. Een zoektocht buiten God om blijkt volstrekt zinloos te zijn, want God alleen kent de weg naar de wijsheid en hij heeft die aan Israël bekend gemaakt. In 4:1 wordt de wijsheid met zoveel woorden vereenzelvigd met de tora.

Heeft betrekking op:

Baruch 3:9-4:4