Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Optreden van Johannes de Doper

Na de verhalen over de geboorte van Jezus en Johannes maken we een sprong in de tijd. Johannes de Doper is volwassen geworden, heeft zich ontpopt tot profeet en we horen van zijn optreden in de woestijn. Daar preekt en doopt hij. Uiteindelijk wordt Johannes gevangengezet door Herodes Antipas, maar niet voor hij Jezus gedoopt heeft.

Heeft betrekking op:

Lucas 3:1-22