Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Psalmgebed

Habakuk 3 is het 'gebed van Habakuk', een zelfstandige teksteenheid met een psalm-achtig karakter. In de hymne van 3:3-15 wordt in een visioen getoond hoe God als strijder optreedt.

Heeft betrekking op:

Habakuk 3:1-19