Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Salomo en de wijsheid

In het middendeel van Wijsheid komt de legendarische koning SalomoSalomo aan het woord. Overigens wordt zijn naam nergens in de tekst genoemd; in dit soort wijsheidsliteratuur kiest men voor anonieme verwijzingen en toespelingen, omdat die de geldigheid van de redenering zouden versterken. Maar in de beschrijvingen van bijv. 7:7-11 en het gebed om wijsheid in hoofdstuk 9 herkennen we duidelijk de Salomo van 1 Kon. 3 en 5.

Het is deze kenner bij uitstek die ons in dit deel onthult wat wijsheid is en hoe ze is ontstaan (6:22-25). Zijn onderricht loopt uit op één grote liefdesverklaring aan de wijsheid. Opvallend is dat 'wijsheid' en 'God' min of meer samenvallen.

Heeft betrekking op:

Wijsheid 6:22-9:17