Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Toevoeging B

De tweede toevoeging staat min of meer los van het boek Daniël. Het is het verhaal van een zekere Susanna, die - ten onrechte - van overspel wordt beschuldigd. Op het moment dat het doodvonnis aan haar voltrokken zal worden, komt Daniël ten tonele (vers 45). Hij mag de rol spelen van wijze jongere die ervoor zorgt dat Gods recht zijn loop heeft. De onschuldige, rechtvaardige Susanna heeft zich niet vergeefs tot God gewend.

Als deze toevoeging gelezen wordt vóór Daniël 1, biedt ze daarmee een eerste kennismaking met 'onze held'.

Heeft betrekking op:

Toevoegingen aan Daniël B:1-64