Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

2. Vermaning

In het tweede deel van de brief is 'de dag van de Heer' een belangrijk thema. In 4:13-5:11 bespreekt Paulus de vraag wat het lot is van de gelovigen die vóór het aanbreken van die dag sterven, en op welk moment de dag van de Heer zal aanbreken. Paulus' behandeling van deze vragen staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de vermaning die hij de gemeente van Tessalonica wil voorhouden.

Heeft betrekking op:

1 Tessalonicenzen 4:1-5:28