Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

3. Alles heeft zijn tijd

Voor alles wat er gebeurt op aarde is er een tijd, zegt Prediker in zijn bekende gedicht (3:1-8). En dat alles is in de handen van God, die alles wat er is de goede plaats in de tijd heeft gegeven. Maar de mens kan God niet doorgronden. In de verzen 16-22 vestigt de Prediker zijn aandacht op het sterven.

Heeft betrekking op:

Prediker 3:1-22