Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

3. Complot van Haman

Ahasveros gebiedt zijn onderdanen dat ze niet alleen voor hem, maar ook voor de tweede man in het rijk, Haman, moeten buigen. Mordechai, de voogd van Ester, weigert dit te doen, omdat hij als Jood niet voor mensen wil buigen. Haman is hier woedend over en vraagt bij Ahasveros toestemming om het hele Joodse volk om te brengen. Hij werpt hiervoor het lot - het poer - om de dag te bepalen waarop dat zal gebeuren. Zo wordt vastgelegd in een wet dat op de dertiende dag van de maand Adar alle Joden omgebracht zullen worden.

Heeft betrekking op:

Ester 3:1-15