Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

3. Klacht en bemoediging

In het derde gedeelte van Baruch klinkt eerst de klacht over het juk de ballingschap. Deze klacht staat niet op zichzelf, maar is ingebed in een oproep tot bekering: zoek de redding waar die ook werkelijk te vinden is. De stellige verwachting van spoedige terugkeer onderstreept de gedachte dat een terugkeer naar God de juiste reactie op alle ellende is. In die zin overheerst in dit gedeelte de bemoediging; vanaf 4:21 is het een en al belofte en hoop.

Dit laatste gedeelte van Baruch vertoont verwantschap met o.a. de Klaagliederen: de personificatie van Jeruzalem, die haar kinderen in de verdrukking beklaagt.

Heeft betrekking op:

Baruch 4:5-5:9