Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

3. Toevoeging C

De derde toevoeging bestaat uit twee verhalen, die losjes verband houden met het boek Daniël. In beide verhalen is Daniël de hoofdpersoon.

In het eerste verhaal (vers 1-22) ontmaskert Daniël de Babylonische god Bel. Dit verhaal is wel het eerste detectiveverhaal uit de wereldliteratuur genoemd.

In het tweede verhaal (vers 23-42) gaat Daniël een als god vereerde draak (of slang) te lijf. Bijzonder is de passage waarin de profeet Habakuk Daniël in de leeuwenkuil eten brengt (vers 33-39). In dit verhaal keren verschillende elementen uit Daniël 6 terug.

Heeft betrekking op:

Toevoegingen aan Daniël C:1-42