Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

3. Toevoegingen aan Daniël

Na Daniël 3:23 kan de eerste deutero-canonieke toevoeging (A:1-68) worden ingelast.

De beide andere toevoegingen (B en C) zijn in wezen niet afhankelijk van het boek Daniël. Ze worden doorgaans aan het eind van het boek, na Daniël 12, vastgeknoopt.

Heeft betrekking op:

Daniël 3:23, Daniël 12:13