Overzicht bijbelboeken

Terzijde

4 De oude vrek

Jheronimus Bosch
Dood van een vrek

Het inzicht dat je niets kan meenemen als je sterft, heeft geleid tot waarschuwingen en vermaningen over de juiste houding jegens de dood. Een oude vrek die nog op zijn sterfbed zijn geld probeert vast te houden, is belachelijk.

In de late middeleeuwen heeft dit geleid tot hele series afbeeldingen, de zogenaamde dodendansen. De dood uitgebeeld als geraamte, komt en haalt iedereen: koning, ridder, burger, geestelijken, maagden, en zelf het kleinste kind wordt niet ontzien, of zoals de Prediker zegt: 'Niemand heeft macht over de dag waarop hij sterft' (8:8). Gedenk daarom op tijd je schepper (11:2) is de boodschap die in de late middeleeuwen tot een heuse 'ars moriendi' (kunst van het sterven) werd uitgewerkt.

Lees verder

5 Het dode kind5 Het dode kind

Zie ook

  • Hoe verbeeld je wijsheid?Hoe verbeeld je wijsheid?

Heeft betrekking op:

Prediker 5:14