Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

4. Leven in de maatschappij

Als Prediker om zich heen kijkt, ziet hij zoveel onrecht en onderdrukking dat hij gaat denken dat de doden beter af zijn de levenden. Nog sterker: degene die nog niet geboren is, is beter af dan die beiden (4:3). Ook ziet hij de mensen die zich helemaal alleen afbeulen, zonder in staat te zijn van hun rijkdom te genieten. Dat is enkel leegte, zegt de Prediker: je kunt veel beter met zijn tweeën zijn. Ook is het beter jong en wijs te zijn dan oud en dwaas. In 4:17-5:8 benadrukt hij nog het belang beloften na te komen en dat zwijgen beter is dan gebazel en loos gepraat.

Heeft betrekking op:

Prediker 4:1-5:8