Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

666, getal van het beest

Op ondergang en onheil wijzend getal, ongeluksgetal bij uitstek.

Zie het getal van het beest.Het getal van het beest

[Een gestrande walvis wordt gemeten.] "De toeschouwers, die er niet zeker van waren of dit mocht, deze zonderlinge en wellicht zelfs godslasterlijke paardans van drie heren en een walvis, keken in angstige afwachting naar het bevoegd gezag, dat het echter in orde scheen te vinden. Toch had men het er niet zo op, en toen de geleerden hun metingen noteerden - wat ze, bij gebrek aan een lei, op het strand deden: ze trokken met hun hak cijfers in het natte zand - vreesden de toeschouwers iets vreselijks, namelijk het getal dat het getal van het beest is, en hoewel ze geen van allen konden lezen, waren er die meenden het getal te zien. Zeshonderdzesenzestig. Zeshonderdzesenzestig, suizelde de wind. Zeshonderdzesenzestig: iedereen fluisterde het, maar niemand begreep wat het betekende." (P.F. Thomése, Zuidland, Vianen: ECI/Querido, 1991, p. 37-38)

Zie ook

  • Toon terzijde P.F. Thomése - Leviathan

Heeft betrekking op:

Openbaring 13:18