Overzicht bijbelboeken

Terzijde

7 Geniet, maar drink met mate

Jacob Matham
De gevolgen van drankzucht: Drinkend paar

Naast alle oproepen van de Prediker om van het leven te genieten, waarschuwt hij toch ook voor teveel luiheid en losbandigheid in het genieten van eten en drank. De moderne leus: 'geniet, maar drink met mate' zou dus zo uit de mond van de Prediker kunnen klinken.

Jacob Matham
De gevolgen van drankzucht: Minnekozend paar

In de zestiende en zeventiende eeuw werd veelvuldig gewaarschuwd voor de drankzucht, niet alleen met woorden maar ook met afbeeldingen. Deze tonen op drastische manier de gevolgen die teveel drank kan hebben. Overmatig drankgebruik leidt tot geldverspilling, opent de deuren tot onkuisheid, verlaagt de drempel voor andere slechte gewoontes zoals speelzucht en mondt uiteindelijk uit in geweld en moord en doodslag.

Jacob Matham
De gevolgen van drankzucht: Vechtende mannen

Maar het gebruik van drank had in de zeventiende eeuw niet alleen negatieve bijwerkingen: naast de geneeskundige werking die men aan gematigde consumptie van alcohol toeschreef, waren ook toen al de belastingen op drank erg hoog. Hoe meer de bevolking dronk des te meer geld er kwam in de staatskas.

Jacob Matham
De gevolgen van drankzucht: Triktrakspelend paar

Lees verder

8 Beter met zijn tweeën dan alleen8 Beter met zijn tweeën dan alleen

Zie ook

  • Hoe verbeeld je wijsheid?Hoe verbeeld je wijsheid?

Heeft betrekking op:

Prediker 10:18-19