Overzicht bijbelboeken

Terzijde

8 Beter met zijn tweeën dan alleen

Jan van de Velde
Paar verrast door de dood

Ook het door de Prediker aanbevolen leven met zijn tweeën wordt bedreigd. Al sinds de middeleeuwen is de voorstelling van een paar met de dood als derde aanwezige een veelvuldig uitgebeeld motief. Ook dit motief had zijn plaats in de traditie van de dodendans, een reeks scènes waarin de dood iedereen komt halen, van kleine kinderen tot oude mannen.

Het angstaanjagende van de jonge paren is dat ze zich in hun verliefdheid niet bewust zijn van de nabijheid van de dood. Daarom vermaant de Prediker iedereen dat je al in de dagen van je jeugd je schepper gedenkt (12:1).

Lees verder

9 Alles heeft zijn tijd9 Alles heeft zijn tijd

Zie ook

  • Hoe verbeeld je wijsheid?Hoe verbeeld je wijsheid?

Heeft betrekking op:

Prediker 4:9