Overzicht bijbelboeken

Terzijde

9 Alles heeft zijn tijd

Pieter Bruegel de Oudere
De jagers in de sneeuw (winter)

Het besef 'alles heeft zijn tijd' dat door de Prediker uitvoerig wordt beschreven (3:1-8), was vroeger onmiskenbaar toen je nog geen aardbeien met kerst kon kopen. Sommige etenswaren waren slechts in bepaalde jaargetijden verkrijgbaar. En de maanden hadden veel meer hun eigen karakter door de verschillende werkzaamheden van zaaien, bewerken, oogsten, slachten etc. die uitgevoerd werden.

Pieter Bruegel de Oudere
Een donkere dag (vroege lente)

Dit eigen karakter wordt uitgebeeld in series voorstellingen van de jaargetijden of maanden die bijzonder veelvuldig in de zestiende en zeventiende eeuw werden vervaardigd. De boer op het land had de verschillende tijden van het jaar dagelijks voor ogen, maar voor de in deze periode toenemende groep burgers in de steden was het 'alles heeft zijn tijd' niet meer zo dagelijks ervaarbaar. Vandaar dat ze hun huizen versierden met seizoensvoorstellingen die tonen wat bij welke tijd van het jaar hoort. En niet alleen de bezigheden van de landbevolking zijn op deze voorstellingen te vinden, maar ook die van de burgers zelf. Op voorstellingen van de winter is bijvoorbeeld vaak te zien hoe gegoede burgers zich op het ijs vermaken.

Pieter Bruegel de Oudere
Terugkeer van de kudde (herfst)

Lees verder

10 Het geschreven woord10 Het geschreven woord

Zie ook

  • Hoe verbeeld je wijsheid?Hoe verbeeld je wijsheid?

Bibliografische referenties

Yvette Bruijnen, Paul Huys Janssen, De Vier Jaargetijden in de kunst van de Nederlanden 1500-1750, (tent.cat. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens, Leuven), Zwolle 2002.

Heeft betrekking op:

Prediker 3:1