Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Aan Abrahams borst rusten

Een zorgeloos leven leiden.

Abrahams borst is een plaats waar men veilig kan rusten. De combinatie 'Abrahams borst' komt als zodanig in de bijbel overigens niet voor. Waarschijnlijk is de uitdrukking ontstaan onder invloed van 'Die aan de boezem des Vaders is' (vgl. Joh. 1:18 in NBG'51: 'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.'), in combinatie met de uitdrukking 'In Abrahams schoot zitten' (vgl. Luc. 16:22-23)In Abrahams schoot zitten.

"Zo rusten we veilig aan Abrahams borst. Tot we een keer wakker schrikken." (NRC Handelsblad, jan. 1994)

Heeft betrekking op:

Johannes 1:18