Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Aanneming des persoons

Bevoordeling van iemand boven anderen.

Deze zegswijze, ontleend aan de Statenvertaling, heeft ongeveer dezelfde betekenis als ‘aanzien des persoonsZonder aanzien des persoons’. Ze wordt bijna altijd ontkennend gebruikt: bij God is geen aanneming des persoons.

"Hij oordeelt zonder aanneming van personen." (P. Weiland, Nederduitsch taalkundig Woordenboek. Amsterdam, 1799-1811)

Heeft betrekking op:

Galaten 2:6, Efeziërs 6:9