Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Aanstoot geven

Ergernis geven

Het woord aanstoot verwijst in de bijbel in de eerste plaats naar een concreet voorwerp waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok. Zie bijv. Lev. 19:14: 'Gij zult ... voor het aangezicht des blinden geen aanstoot zetten' (Statenvertaling). Vgl. ook de vaste combinatie steen des aanstootsSteen des aanstoots in bijv. Jes. 8:14 (Statenvertaling: 'Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen van Israƫl, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem.') en Rom. 9:32-33.

"Bepalend is het brandbaar materiaal dat we zelf dagelijks aandragen. Wanneer we elkaar over en weer verketteren vanwege meningen of gedrag dat we van elkaar niet begrijpen. Niet alles moet aanvaardbaar zijn; verschil in opvatting en gedrag, zeker waar die overlast of aanstoot geven, moeten bespreekbaar zijn, maar een gesprek is wat anders dan schelden, kwetsen en schamper doen over zaken die de identiteit van mensen bepalen; of dat nu gelijkheid van sexen, de aanvaarding van homofilie of godsdienstige geloofswaarheden of hoofddoeken betreft." (Minister Donner op de landelijke interreligieuze bijeenkomst Irak, 24 februari 2003, Amsterdam)

Heeft betrekking op:

Leviticus 19:14