Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Aäron

Aäron is blijkens Exodus 4:14 en 7:7 de drie jaar oudere broer van Mozes.Mozes Hij wordt in het roepingsverhaal van Mozes bij de brandende doornstruik (Ex. 3-4) tamelijk onverwacht geïntroduceerd: als Mozes verschillende bezwaren oppert tegen zijn roeping als leider van het volk en ten slotte zijn matige spreekvaardigheid te berde brengt, krijgt hij zijn welbespraakte broer Aäron toegevoegd als woordvoerder.

Aäron en Mozes gaan samen de confrontatie aan met de farao en geven samen leiding aan het volk bij de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn. Als leider laat Aäron het afweten bij de affaire met het gouden stierkalf (Ex. 32); het verwijtbaar (niet-)handelen van Aäron komt hierbij duidelijk naar voren (Ex. 32:21-25 en 35). Het leiderschap van Mozes en Aäron wordt door het volk bij de tocht door de woestijn een aantal keren betwist (bijv. Num. 16-17). Bij één van die confrontaties gaan zowel Mozes als Aäron onderuit (Num. 20:1-13); de HEER bestraft hun optreden met de intrekking van de belofte dat ze het land Kanaän zullen binnengaan. Nog in hetzelfde hoofdstuk wordt Aärons dood gemeld (Num. 20:22-29).

Al de eerste keer dat Aärons naam valt (Ex. 4:14), wordt erbij gezegd dat hij Leviet is. De Levieten vormden in Israël de priesterlijke stand. Aäron wordt beschouwd als oer-priester. De wetgeving m.b.t. het priesterschap (Ex. 28-29) is op zijn lijf geschreven. Bij de priesterwijding die in Lev. 8 wordt voltrokken, staan Aäron en zijn vier zonen centraal. In Lev. 10 handelen twee van de vier zonen in strijd met Gods voorschriften, wat hun onmiddellijke dood betekent; de vader en de twee overgebleven broers worden geacht 'professioneel' te reageren (10:1-7 en 16-20). Aäron wordt ten slotte opgevolgd door zijn zoon Eleazar (Num. 20:25-28).

Heeft betrekking op:

Leviticus 1:5, Wijsheid van Jezus Sirach 45:6, Exodus 4:14, Hebreeën 5:4