Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Aartsengel

Engel van hoge rang, die belangrijke boodschappen van God overbrengt

Zie voor meer informatie over deze bijzondere engelensoort Aartsengelen.

"Op het ijs heeft hij complete macht over wat hij doet, hij struikelt noch strompelt, hij rijdt als een engel, een aartsengel, regelmatig, sierlijk, overmoeibaar, de vonken slaan uit zijn ijzers." (R. Dorrestein, Ontaarde moeders, 1992, p. 185)

Heeft betrekking op:

1 Tessalonicenzen 4:16