Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Aartsvader

Stamvader; eerbiedwaardige grijsaard

Abraham was de eerste aartsvader in de Bijbel, gevolgd door zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob. Jakob kreeg 12 zonen en werd via hen de stamvader van het volk Israël. Ook iemand als koning David wordt aartsvader genoemd.

“Domela Nieuwenhuis, de aartsvader van het Nederlandse socialisme.” (De Standaard, okt. 1995)

Heeft betrekking op:

Hebreeën 7:4, Handelingen 2:29