Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Abel

Tweede zoon van Adam en Eva. Zijn naam betekent 'ijdelheid' (in de betekenis van: van voorbijgaande aard). Hij was schaapherder. Omdat zijn offer door God werd aanvaard en het offer van Kaïn niet, sloeg Kaïn hem dood.

Heeft betrekking op:

Genesis 4:2