Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

Abrahams offer in de koran

De koran laat zien hoe bestaande teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament in de zevende eeuw na Christus, of - volgens de Islamitische jaartelling - in de eerste eeuw van de Hidzjra, werden begrepen op het Arabische schiereiland. Mohammed had weet van de vele personen en gebeurtenissen uit het Oude Testament. In de koran krijgen die veelal een nieuwe interpretatie.

Zo vinden we het verhaal van het offer van Isaak terug in soera 37:99-108:

99 En hij (Abraham) zei: “Ik ga tot mijn Heer, Hij zal mij op het goede pad brengen. 100 Mijn Heer, schenk mij iemand die rechtschapen is.” 101 Daarop verkondigden Wij hem het goede nieuws van een zachtmoedige jongen. 102 Toen die zover was dat hij met hem mee kon gaan zei hij: “Mijn zoon, ik heb in de slaap gezien dat ik je zal offeren. Zie eens wat jij ervan vindt.” Hij zei: “Mijn vader, doe wat je bevolen is. Je zult merken dat ik, als God het wil, iemand ben die geduldig volhardt.” 103 Toen zij zich beiden [aan Gods wil] overgegeven hadden en hij hem op zijn voorhoofd had neergelegd, 104 riepen Wij hem: “Ibrahiem! 105 Jij hebt de droom doen uitkomen. Zo belonen Wij hen die goed doen. 106 Dit was duidelijk een beproeving.” 107 En Wij gaven voor hem een geweldig offer in de plaats. 108 En Wij lieten voor hem een goede naam bij het nageslacht na.

De koran noemt de naam van de zoon van Abraham/Ibrâhîm niet. In de Islam wordt de 'zachtmoedige jongen' uit vers 101 geïnterpreteerd als Ismaël/Ismâ‘îl.

Het feest van het offer van Abrahams zoon, het Eid al-Kabir (het grote feest) of het Eid al-Adha, speelt een grote rol in de Islam. De gelovigen kopen dan een schaap of een geit om te slachten, bij voorkeur een ram. Het feest valt op dag 10-13 van de laatste maand, dhu l-hidzja (pelgrimsmaand), en is verbonden met de hadzj, de pelgrimstocht naar Mekka. In de vallei van Mina, bij Mekka, slachten de pelgrims op de morgen van de 10e hun ram. In 2004 viel het feest op 31 januari, in 2005 op 20 januari, en in 2006 op 10 januari.

Zie ook

  • Toon Rode draad Bijbel en koran

Heeft betrekking op:

Genesis 22:1-19