Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Adam

De eerste mens. Volgens het eerste scheppingsverhaal wordt hij samen met zijn vrouw (die in 3:20 de naam Eva krijgt) gevormd op de zesde dag, geschapen naar Gods beeld. In het tweede verhaal wordt verteld hoe hij uit adamah (aarde) en goddelijke levensadem gevormd wordt.

Heeft betrekking op:

Genesis 4:1, Wijsheid van Jezus Sirach 49:16