Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

Adam-Christus

Adam is een van de meest bekende bijbelse figuren. En dat terwijl, vergeleken met bijvoorbeeld Abraham en Mozes, er maar een paar verhalen over hem verteld worden. Zijn naam komt alleen voor in geslachtsregisters en in het verhaal van Kaïn en Abel. In de bekende passages over de Hof van Eden en de verboden vrucht (Gen. 2 en 3) wordt het eerste mensenpaar aangeduid met 'de mens' en 'de vrouw'. Na de eerste hoofdstukken van Genesis zwijgt het Oude Testament over de eerste mens.

Maar in het Nieuwe Testament refereert Paulus weer aan Adam. Hij doet dat door de vergelijking te trekken met Jezus Christus, de tweede Adam. In zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus: 'Zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven' (Rom. 5:18).

In de eerste brief aan de Korintiërs trekt Paulus dezelfde vergelijking (1 Kor. 15:22): 'Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.'

De overeenkomst tussen de eerste Adam en de tweede Adam (Christus) is eigenlijk alleen dat ze allebei mens zijn, de vergelijking draait om de verschillen: dood - leven, ongehoorzaamheid - gehoorzaamheid, aards lichaam - hemels lichaam (Rom. 5:12-21, 1 Kor. 15:20-22 en 45-49).

Heeft betrekking op:

Romeinen 5:12, 1 Korintiërs 15:20