Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Adam en Eva - Gebr. Van Eyck

Op de uiterste linker- en rechtervleugel van het veelluik van het lam Gods, gemaakt door de gebroeders Van Eyck, staan Adam en Eva afgebeeld.

De beide figuren komen, dankzij het realistische spel van licht en schaduw op hun naakte huid, als vrijstaande beelden los uit hun nissen.

Het realisme van Adam en Eva baarde bij tijdgenoten van de schilders veel opzien.

Jan van Eyck
Linkerpaneel van het altaar 'Het Lam Gods' met de voorstelling van Adam
Jan van Eyck
Linkerpaneel van het altaar 'Het Lam Gods' met de voorstelling van Eva

Zie ook

  • Toon terzijde Het Lam Gods - Gebr. Van Eyck

Heeft betrekking op:

Genesis 2:25