Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Adamsappel

Vooruitstekend deel van het strottenhoofd.

Na het eten van de vrucht, vaak omschreven als een appel, zou een stuk daarvan in Adams keel zijn blijven steken.

Heeft betrekking op:

Genesis 3:6