Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Adamskostuum

Naakt.

Nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten, merken ze dat ze naakt zijn en ze maken schorten van vijgenbladeren om hun naaktheid te bedekken. Maar naaktheid was dus Adams 'eerste kostuum'.
Hiermee vergelijkbaar is de zegswijze in paradijskostuum - die uiteraard dezelfde betekenis heeft.

Heeft betrekking op:

Genesis 3:7