Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Alfa en omega

Het begin en het einde, van a tot z, het allesomvattende, het allerbelangrijkste

Alfa en omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Met de uitdrukking in Openbaring wordt aangegeven dat God niet alleen het begin maar ook het einde van de wereld in zijn hand heeft. Ook in het Oude Testament komt de uitdrukking al voor, dan met de Hebreeuwse letters aleph en tau.

"Hier moet het altijd allemaal op neerkomen, hierom draait hun hele bestaan, dit is waaraan ze de ganse dag denken, dit stelt het alfa en het omega van het menselijke streven voor, grijns en snork en wetende knipoog, dit is wat haar vader naar de Sprinkhaan doet loeren zodat Mama totaal vergeten naast hem zit en zich bevuilt zonder dat hij het merkt." (Renate Dorrestein, Een nacht om te vliegeren, 1987, p. 73.)

Heeft betrekking op:

Jesaja 44:6, Openbaring 1:8, Openbaring 21:6, Openbaring 22:13