Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Alle vlees is als gras

De mens is sterfelijk, vergankelijk.

Het - letterlijk vertaalde - begrip vlees betekent vaak niets anders dan lichaam, en staat daarmee tegenover geest. Het benadrukt het aspect van de sterfelijkheid. Onder alle vlees verstaat men alle mensen. De vergelijking van vlees met gras komt vaker in de bijbel voor. Bekende plaatsen zijn Psalm 103:15-16 en Jes. 40:6-8.

"In de Bijbel kon je hier en daar trouwens ook al lezen dat we grassprietjes waren. Precies. Zo was het en alles wat er nog meer in de Bijbel stond en daar niet mee rijmde, stond er alleen maar in voor de domoren." (W. F. Hermans, Uit talloos veel miljoenen, 1989, p. 85)

Zie ook

  • Toon terzijde Nelleke Noordervliet - Snijpunt

Heeft betrekking op:

1 Petrus 1:24